Servicii

SUNTEM CEI MAI BUNI LA

Proiectare, execuţie, revizie, reparaţie, montaj, încercare şi verificare echipamente şi instalaţii electroenergetice de joasă, medie şi înaltă tensiune şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi avertizare efracţie şi incendiu

Serviciile prestate:

Tablouri electrice de forță, automatizare, comandă și protecție (proiectare & execuție)

 • Proiectare și execuție tablouri de forță, distribuție și automatizare până la 400A
 • Realizarea diverselor tipuri de automatizări, protecții prin relee și sisteme de comandă și supraveghere

Instalații electrice de joasă și medie tensiune (proiectare & execuție)

 • Echipare tablouri electrice de protecție și automatizare pentru stații de transformare și centrale.
 • Proiectare și execuție instalații electrice industriale.
 • Proiectare și execuție instalații electrice civile.
 • Lucrări în posturi de transformare compacte și aeriane.
 • Proiectarea și execuția instalațiilor de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, paratrăznete
 • Baterii de compensare a energiei reactive. Montaj, punere în funcțiune și mentenanță.
 • Sisteme de teleconducere, asistate de calculator, tip SCADA.
 • Proiectarea și execuția instalațiilor de legare la pământ.
 • Lucrări de montaj și reparații la cablurile pentru L.E.S. de medie tensiune.
 • Telecomandarea de la distanță a separatoarelor de medie tensiune
 • Lucrări de montaj, punere în funțiune, revizie și reparații la transformatoare de mică și medie putere.

Stații și lucrări la partea electrică a stațiilor de înaltă tensiune (proiectare & execuție)

 • Execuție de lucrări în stații și centrale electrice, montaj, punere în funcțiune și mentenanță.

Service, mentenanță și exploatare echipamente și instalații joasă, medie și înaltă tensiune

 • Lucrări de service post garanție
 • Servicii de exploatare instalații electrice de joasă și medie tensiune, ale clientului

Măsurători, încercări și verificări echipamente și instalații joasă, medie și înaltă tensiune

 • Revizii instalații electrice de joasă, medie și înaltă tensiune.
 • Încercări cu înaltă tensiune, defectoscopie, identificare de traseu, cu laborator mobil, la cablurile pentru L.E.S. de medie tensiune.
 • Măsurători, teste, verificări și încercări înainte de montaj, la punerea în funcțiune sau periodic în exploatare pentru următoarele echipamente de medie și înaltă tensiune:

 • echipamente de comutație, întrerupătoare, separatoare, celule
 • transformatoare de curent și de tensiune
 • cabluri pentru L.E.S. de medie tensiune
 • stații și posturi de transformare, prize de pământ, instalații de paratrăznet, măsurarea tensiunii de pas și de atingere, continuitatea legăturilor la pământ
 • transformatoare de mică și de medie putere
 • treceri izolate montate pe transformatoare
 • uleiuri electroizolante pentru echipamente

Sisteme de securitate (proiectare & execuție)

 • Proiectare și execuție sisteme de supraveghere video
 • Proiectare și execuție sisteme de control access, execuție și montare turnicheti.
 • Proiectare și execuție sisteme de avertizare efracție.
 • Automatizare porți batante și culisante, bariere auto.
 • Proiectare și execuție sisteme de pontaj și control access
 • Proiectare și execuție sisteme de taxare și acces în parcări
 • Proiectare și execuție sisteme de interfonie și videointerfonie
 • Proiectare și execuție sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.
 • Proiectare și execuție rețele de date categoria 5, 6 și 7

Aplicații energii regenerabile

 • Racordare la RED Centrale Fotovoltaice de mici și mari dimensiuni
 • Lucrări la partea electrică a Centralelor Fotovoltaice
 • Montare și racordare la RED Kit-uri Fotovoltaice destinate consumului casnic