Lucrări de referință

Lucrări de joasă și medie tensiune

SC MTT TRAINING SERVICES SRL

 • Alimentare cu energie electrică ansamblu locuinţe şi realizare instalaţii electrice interioare de j.t. şi curenţi slabi
 • montare post de transformare în anvelopă beton complet echipat
 • pozare LES 20kV şi realizare legături
 • montare echipamente distribuţie 0,4kV
 • pozare LES 0,4kV şi realizare legături
 • realizare instalaţii electrice de j.t. de iluminat, prize şi voce-date

SC SCANDIA CONS SRL

 • Alimentare cu energie electrică
 • montare celulă 20kV în Staţia 400/220/110/20kV Sibiu Sud
 • realizare LES 20kV şi realizare legături

SC CARGILL NUTRIŢIE ANIMALĂ SRL

 • Alimentare cu energie electrică
 • Montare post de transformare în anvelopă beton complet echipat
 • Realizare LEA 20kV
 • Pozare LES 20kV şi realizare legături

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU

 • Alimentare cu energie electrică sediu str. G-ral Magheru, Sibiu, jud. Sibiu
 • Montare post de transformare în anvelopă complet echipat
 • Pozare LES 20kV şi realizare legături
Lucrări service și mentenanță

SC SNR RULMENŢI SRL

 •  Controlul periodic al tuturor instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 •  Controlul periodic al instalaţiilor de semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu
 •  Revizia anuală a instalaţiilor de medie tensiune
 •  Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune şi a instalaţiilor de semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu
 •  Manevre cu personal calificat în instalaţiile de joasă şi medie tensiune

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL

 •  Controlul periodic al tuturor instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 •  Revizia anuală a instalaţiilor de medie tensiune
 •  Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune
 •  Manevre cu personal calificat în instalaţiile de joasă şi medie tensiune

SC MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS

 •  Controlul periodic al tuturor instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 •  Controlul periodic al instalaţiilor de semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu
 •  Revizia anuală a instalaţiilor de medie tensiune
 • Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune şi a instalaţiilor de semnalizare şi avertizare incendiu
 •  Manevre cu personal calificat în instalaţiile de joasă şi medie tensiune

SC ESAROM ROMANIA SRL

 •  Controlul periodic al tuturor instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 •  Revizia anuală a instalaţiilor de medie tensiune
 •  Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune şi a instalaţiilor de semnalizare şi avertizare incendiu

SC BRAND’L RO SRL

 •  Controlul periodic al tuturor instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 •  Revizia anuală a instalaţiilor de medie tensiune
 •  Manevre cu personal calificat în instalaţiile de joasă şi medie tensiune
 •  Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune

SC PHOENIX MECANO PLASTIC SRL

 • Controlul periodic al instalaţiilor de semnalizare şi avertizare incendiu
 • Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune şi a instalaţiilor de semnalizare şi avertizare incendiu
Lucrări de stații de Transformare 110/20kV

SC ENERGOBIT SRL

 • Lucrari  de circuite secundare pentru 2 celule de linie 110kV din Statia Ucea, C 13082

SC SIEMENS SRL

 • Prestari servicii pentru  realizarea lucrarii”Parc Solar Miercurea Sibiului”, C  13071/05.08.2013 si Act additional 1,2,3

SC ENEX SRL

 • Lucrari  de executie Statia de transformare 110/20kv pentru Parc Eolian in com. Nalbant,jud Tulcea, C 12044/25.06.2012
Parcuri fotovoltaice

SC ALLEGRO SRL

 • Racordare la RED Centrală Fotovoltaică, loc. Şura Mică, jud. Sibiu
 • Realizare LEA 20kV
 • Montare post de transformare în anvelopă beton complet echipat
 • Realizare LES 20kV
 • Parametrizare şi configurare protecţii
 • Integrare în SCADA

SC PHOTOVOLTAIC SIB ENERGY SRL

 • Racordare la RED Centrală Fotovoltaică, loc. Axente Sever, jud. Sibiu
 • Realizare LEA 20kV
 • Montare post de transformare în anvelopă beton complet echipat
 • Realizare LES 20kV
 • Parametrizare şi configurare protecţii
 • Integrare în SCADA
Sisteme de securitate

SC POLYSTART SECURITY SRL

 •  Execuţie sistem de monitorizare şi supraveghere Staţia 110/20kV, Fărcaşele, jud. Olt
 •  Execuţie sistem de semnalizare la tentative de efracţie şi agresiune
 •  Execuţie sistem de control informatizat al accesului
 •  Execuţie sistem de semnalizare la început de incendiu
 •  Execuţie sistem de televiziune cu circuit închis
 •  Execuţie sistem dispecerat

SC POLYSTART SECURITY SRL

 •  Execuţie sistem de monitorizare şi supraveghere Staţia 110/20kV, Celei, jud. Olt
 •  Execuţie sistem de semnalizare la tentative de efracţie şi agresiune
 •  Execuţie sistem de control informatizat al accesului
 •  Execuţie sistem de semnalizare la început de incendiu
 •  Execuţie sistem de televiziune cu circuit închis
 •  Execuţie sistem dispecerat

SC POLYSTART SECURITY SRL

 •  Execuţie sistem de monitorizare şi supraveghere Staţia 220/110/20/6kV Turnu Severin Est
 •  Execuţie sistem de semnalizare la tentative de efracţie şi agresiune
 •  Execuţie sistem de control informatizat al accesului
 •  Execuţie sistem de semnalizare la început de incendiu
 •  Execuţie sistem de televiziune cu circuit închis
 •  Execuţie sistem dispecerat

SC CEZ Distribuţie SA

 • Monitorizare şi securizare Staţia de transformare 110/20kV Icoana, jud. Olt
 •  Execuţie sistem de semnalizare la tentative de efracţie şi agresiune
 •  Execuţie sistem de control informatizat al accesului
 •  Execuţie sistem de semnalizare la început de incendiu
 •  Execuţie sistem de televiziune cu circuit închis
 •  Execuţie sistem dispecerat