Autorizații


Energotehnica deține autorizații de la autoritățiile competente în toate domeniile de activitate.


Certificate management integrat calitate, mediu si SSO
Atestate ANRE
Autorizații & licente de funcționare
Alte autorizatii, certificate, diplome