Echipa

Echipa Energotehnica

ing. Mircea COLCERIU
Director General

Telefon: 0744 337 682

ing. Constantin TOBOȘ
Director Adjunct

Text goes here

Telefon: 0740 275 982

Structura de personal

  Personal de conducere

 • Director General
 • Director Adjunct
 • Director Tehnic
 • Şef compartiment marketing
 • Şef compartiment lucrări înaltă şi medie tensiune
 • Şef compartiment joasă tensiune
 • Şef compartiment sisteme de securitate
 • Şef compartiment echipare tablouri
 • Şef compartiment achiziţii
 • Şef compartiment administrativ – auto
 • Şef compartiment resurse umane, secretariat, contabilitate primara
 • Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională

  Personal de execuţie

 • 22 ingineri
 • 6 economisti
 • 40 de electricieni
 • 7 lacatus mecanic
 • 4 maistru electromicanic
 • 6 tehnicieni