SC THIMM PACKAGING SRL

  • Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune şi a instalaţiilor de semnalizare şi avertizare incendiu
  • Controlul periodic al instalaţiilor de semnalizare şi avertizare incendiu