SC SNR RULMENŢI SRL

SC SNR RULMENŢI SRL

 

  • Controlul periodic al tuturor instalaţiilor electrice de joasă tensiune
  • Controlul periodic al instalaţiilor de semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu
  • Revizia anuală a instalaţiilor de medie tensiune
  • Reparaţii  şi lucrări de mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune şi a instalaţiilor de semnalizare şi avertizare efracţie şi incendiu
  • Manevre cu personal calificat în instalaţiile de joasă şi medie tensiune